Pomôcky 2023 / 2024

školské pomôcky pre budúci školský rok 2023/2024 si môžete objednať elektronicky (cez obrázok umiestnený nižšie). Základná sada je vytvorená v súlade s požiadavkami našej školy. Podľa vlastnej potreby si môžete upraviť vašu objednávku.

Dodanie tovaru si môžete zvoliť domov alebo do školy (pri objednávke do 31.7.2023 tak ušetríte poštovné). V septembri triedne pani učiteľky pomôcky deťom rozdajú, prípadne si ich deti nechajú v škole - podľa dohody.

Technický kútik 🔨

Naša škola vytvára pre deti nie len priestor, kde sa hrajú a vzdelávajú, ale snaží sa ich viesť aj k praktickým činnostiam, aby si všetko vyskúšali vlastnou skúsenosťou. Naším dlhodobým snom bolo zriadiť technický kútik, prípadne celú učebňu. Pri plnení tohto sna nám pomohla nadácia KIA. Vďaka jej grantovému programu „TECHNICKÝ KÚTIK“, sme zariadili novú učebňu v hodnote viac ako 2200€. Učebňa je vybavená pracovnými stolmi a náradím, takže si deti môžu vyskúšať, aké krásne je vytvoriť niečo vlastnými rukami. Našim cieľom je takýmto spôsobom zvýšiť manuálnu zručnosť našich detí, vzbudiť v nich záujem o prácu s rôznymi materiálmi a nástrojmi. Myslíme si, že každé dieťa by malo v školskom prostredí zažiť úspech. Sú deti, ktorým sa v učení nedarí, no sú manuálne zručné, len v nich treba tento dar objaviť a podporiť. Možno aj takýmto spôsobom privedieme niekoľko skvelých budúcich majstrov k remeslu.

Deň Zeme🌍

Aj tento školský rok sme sa dňa 21. 04. opäť s chuťou zapojili do aktivít spojených s Dňom Zeme. Mladší žiaci sa zúčastnili besedy pod názvom UKRYTÉ V KNIHE, kde pod záštitou Národného lesníckeho centra, odprezentovali tajomstvá hlucháňa Ranostaja z knihy Rozprávky spod Čierneho kameňa od nášho rodáka autora Miroslava Sanigu. Deti mali okrem iného možnosť dozvedieť sa, aký proces stojí za zrodom knihy, ako vzniká samotný les, vypočuť si zvuky lesných zvierat, vidieť ich stopy a zábery v ich prirodzenom prostredí.
A keďže deti sú zvedavé a hravé, najväčším potešením bolo zahrať si hru na hlucháňa a predátora či dokonca zmerať si sily vo vábení jeleňa. S deťmi sme sa rozlúčili za zvukov spoločného hluchánieho tokania. LOVU A LESU ZDAR! Žiaci prvého stupňa pokračovali pobytom v prírode, kde hravou formou plnili úlohy a súčasne čistili prírodu.
Starší žiaci pod dohľadom lesníkov vyčistili Lúčanskú dolinu. Odmenou im bolo zaujímavé rozprávanie lesného pedagóga o ochrane prírody a životného prostredia. Ako vraví jedno príslovie “POVEDZ MI A ZABUDNEM, UKÁŽ MI A ZAPAMÄTÁM SI, ZAPOJ MA A POROZUMIEM". Touto cestou by sme sa chceli všetkým zúčastneným poďakovať za skvelo odvedenú prácu.

Cesta umenia 🎨

 V utorok 18. apríla sa žiaci 6. až 8. ročníka zúčastnili exkurzie „CESTA UMENIA“. Našu cestu sme začali poznávaním minulosti v gotickom Kostole Všetkých svätých v Ludrovej, ktorý leží osamotene uprostred polí. Svojou pozoruhodnou freskovou výzdobou sa kostolík radí k slovenským unikátom. Je to skvost gotickej architektúry a nástenného maliarstva. Veľmi sympatický pracovník Liptovského múzea porozprával deťom mnoho zaujímavých informácií, napríklad aj o tom, že komiks nie je súčasný výmysel, ale nájdeme ho aj na stenách kostolíka, kde vďaka nemu prerozprávali biblický príbeh aj ľudom, ktorí nevedeli čítať.
Naša cesta pokračovala do Galérie Ľ. Fullu, ktorú najbližších mesiacoch čaká rozsiahla rekonštrukcia a svoje brány otvorí približne o dva roky. Pozreli sme nie len priestory, ktoré sú v havarijnom stave, ale dozvedeli sme sa, že na nevyhovujúci stav budovy sa sťažoval aj samotný Fulla. Hlavným problémom galérie je zatekanie, a preto nateraz posledná výstava je vytvorená tak, aby jej voda neublížila. Deti nadchla svojou modernosťou, netradičnosťou a potrebou použitia viacerých zmyslov výstava pod názvom Light Cube - premena nefunkčnej White Cube na atraktívnu Light Cube, v ktorej sa nestratil ani samotný Fulla a jeho obrazy. Vizuálni umelci z oblasti grafického dizajnu, animácie, videomapingu a vjingu panoramatickou projekciou zaplnili prázdne biele steny Galérie Ľudovíta Fullu umením v nehmotnej podobe. Po tomto krásnom zážitku nás ešte čakali tvorivé dielne s pracovníčkami galérie, kde deti prostredníctvom kresby vyjadrovali svoje pocity z vizuálnej výstavy a vyskúšali si aj zaujímavú bublinkovú techniku.

Minulosť je pred nami 🏛️

Minulosť, súčasnosť i budúcnosť sú úzko späté. Dejiny môžu byť zdrojom poznania, inšpirácie, ale i varovania pre budúce generácie. Z tohto dôvodu sme sa s našimi deviatakmi 4. apríla 2023 zúčastnili atraktívneho workshopu s historikmi z OZ Living Memory, Ľ. Morbacherom a M.  Slávikom. Podujatie sa konalo v Knižnici G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši a bolo zamerané na problematiku totalitných režimov 20. storočia. Diskutovali sme o hrôzach i zločinoch nacizmu a komunizmu. Mnohé z nich neboli doteraz potrestané. Lektori sa snažili svojimi  aktivitami rozvíjať kritické myslenie žiakov a poukazovali na paralely medzi riešeniami súčasných extrémistov a politikov totalitných režimov z minulosti.
Jedným z cieľov podujatia bolo pokúsiť sa rozpoznať dezinformácie. Dozvedeli sme sa, ako súvisela činnosť KGB a ŠtB pred rokom 1989 so súčasnou situáciou. V živej diskusii sme sa presvedčili, že je dôležité, aby sme bojovali za hodnoty demokracie a slobody. „Sloboda nie je samozrejmosťou. Je dobré tušiť, že nie je tak dávno, čo sloboda samozrejmosťou nebola. Len slobodný človek môže naplno rozvinúť svoje schopnosti a byť sám sebou.“ (https://www.livingmemory.sk)

Naša chuť žiť 😃

Dnes si úlohou preventívnych aktivít v práci so žiakmi vyskúšali sami žiaci. Do tejto nie moc ľahkej úlohy sa pustili niektorí žiaci SIEDMEJ TRIEDY, ktorým slová ako ŠIKANA, KYBERŠIKANA, BODYSHAMING, ZDRAVÁ STRAVA A OCHORENIA PRÍJMU POTRAVY, nie sú ľahostajné a chceli zvýšiť ich povedomie o existujúcich rizikách, ako aj citlivosť voči týmto negatívnym javom. Zamerali sa na mladších spolužiakov z 5.A, ktorým chceli ukázať ako to nemá byť a ako SPRÁVNE A S CHUŤOU ŽIŤ. Vedeli, že tieto veci sú hnusným prejavom v medziľudských vzťahoch, a preto aj prevencia ich výskytu pomáha zlepšovať vzťahy. Osvojovanie vedomostí o tom, ako sa lepšie chrániť pomocou technických prostriedkov, je len malou súčasťou. Hlavný dôraz by mal byť kladený na rozvoj sociálnych zručností a sebapoznania. Deti sa potrebujú učiť, ako lepšie rozoznávať, pomenovávať svoje emócie a prežívanie, ako lepšie zvládať záťažové a konfliktné situácie, ako byť vnímavejšie voči ostatným. Preto žiakov zapojili aktívne, aby si veci lepšie zapamätali, pretože vlastná aktivita je kľúčom k úspechu.

Deti sami rozprávali o svojich zážitkoch s internetom: v tom dobrom aj v tom zlom slova zmysle. Čo im vyvolalo úsmev na tvári, kedy sa cítili zranení, či nápomocní iným. Vedeli, že aj slová môžu veľmi zraniť a že jedlom sa dá aj liečiť, no aj ublížiť si. Objavovali chuť potravín, opisovali ich, hádali a naučili sa, že všetko je dobré, keď vieme nájsť správnu vyváženosť v chutiach. Hlavne znova objavili to, že sú jedineční, dôležití a tak sa majú správať aj k svojim blízkym a spolužiakom. A takéto odkazy si nechali aj na záver v triede.

Florbal - krajské kolo 🏑

Naše dievčatá absolvovali dlhú cestu až na krajské kolo, ktoré sa konalo v Kysuckom Novom Meste. V tomto kole sa naše dievčatá stretli so súperkami z profesionálnej florbalovej ligy. Prvý zápas sme odohrali proti Martinu, kde dievčatá vyhrali veľmi teste 1:0. Druhý zápas sme sa postavili proti Čadci. Zápas skončil nerozhodne 2:2. Zápas mal pokračovať predĺžením, kde by sa rozhodlo o absolútnom víťazovi. Na základe verdiktu rozhodcov sa náš tréner odvolal na základe florbalových pravidiel a žiadal predĺženie pre naše dievčatá. Emócie, ktoré panovali v kabíne Lúčok boli veľmi silné. Dievčatá nechali na krajskom kole úplne všetko. Podľa hracieho systému sme sa stretli ešte s Tvrdošínom, s ktorým sme bojovali o postup na tretie miesto. Chceme poďakovať hráčkam, pretože dokázali niečo, čo sa nikomu pred nimi vo florbale nepodarilo.
Ďakujeme Eliške Saganovej, Natálii Bobčekovej, Radke Senkovej, Vanese Gaškovej, Paulíne Turčokovej, Karin Ogurekovej, Sofii Zacharovej, Martine Matulovej, Lenke Senkovej a Monike Berníkovej.

Úspechy žiakov 🥇🥇

V uplynulom týždni sme sa dozvedeli dve výborné správy, ktoré potvrdzujú, akých šikovných žiakov máme.
  • 🥇Najskôr nás veľmi potešila Monika Berníková, ktorá vo svojej kategórii vyhrala okresné kolo matematickej Pytagoriády a postupuje priamo na celoslovenské kolo.
  • 🥇Následne Adam Holička vyhral okresné kolo chemickej olympiády a bude nás reprezentovať v krajskom kole.
Žiakom srdečne gratulujeme, pani učiteľkám ďakujeme za prípravu žiakov a budeme držať palce týmto a aj ďalším žiakom, ktorí budú reprezentovať našu skolu😀

Pytagoriáda

Gratulujeme našim vynikajúcim matematikom - úspešným riešiteľom okresného kola Pytagoriády, ktoré sa konalo 20. marca 2023.
  • 3.A: Tatiana Gejdošová, Monika Mišiaková, Liliana Voreková
  • 4.A: Andrej Garaj, Samuel Halička
  • 5.A: Leonard Vorek, Martin Pšenko

Svetový deň down. synd.

Dnes sme si pripomenuli Svetový deň Downovho syndrómu a zapojili sme sa do ponožkovej výzvy, čím sme vyjadrili naše sympatie a podporu ľuďom s Downovým syndróm. Prečo ponožky? Ponožky pri troche predstavivosti pripomínajú svojím tvarom chromozómy - štruktúry bunkového jadra, v ktorých je uložená naša DNA. Zatiaľ čo bežný človek má 46 chromozómov, ľudia s DS majú o jeden chromozóm viac. Práve to ich robí odlišnými a jedinečnými. Okrem toho dve rozličné ponožky aj napriek vzájomnej odlišnosti tvoria spolu krásny pár a vzájomne sa dopĺňajú ... tak ako aj my ľudia.
Keďže v našej škole máme žiačku s Downovým syndrómom, Majku, vieme Vám z vlastnej skúsenosti potvrdiť, že dopĺňa a obohacuje náš školský kolektív a je jeho plnohodnotnou súčasťou. Majka je veľmi šikovná, usmievavá, úprimná a zvedavá. Rada tancuje, číta a je veľmi zhovorčivá. V škole má skvelých spolužiakov, ktorí ju podporujú a pomáhajú jej. Majka nám každý deň dokáže vyčariť úsmev a učí nás, že život treba brať s nadhľadom.

Vianočné prázdniny začnú za ...


Dní
:
Hodín
:
Minút
:
Sekúnd

© 2022

Keď navštívite našu webovú stránku, ak nám dáte súhlas, použijeme súbory cookie, ktoré nám umožnia zhromažďovať údaje pre súhrnné štatistiky a zapamätanie si Vašej voľby pre budúce návštevy. Ak si to neželáte, použijeme súbory cookie iba na zapamätanie si Vašej voľby pre budúce návštevy (nevyhnutné súbory cookie). Ak nevyberiete žiadnu z týchto dvoch možností, nebudú nasadené žiadne súbor cookie, ale banner sa znova zobrazí pri každom vstupe na našu stránku.