Skip to main content

Prehlásenie o prístupnosti

Webové sídlo Základnej školy s materskou školou Lúčky (https://zsluckykupele.sk a https://zsluckykupele.edupage.org) sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok - Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a štandardy pre prístupnosť webu dané Výnosom Ministerstva financií Slovenskej republiky o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy č. 312/2010 Z.z.

Väčšina súborov na tomto sídle je publikovaných vo formáte *.PDF, pre zobrazenie ktorých je potrebné mať nainštalovaný prehliadač Adobe Reader, ktorý je voľne šíriteľný a je ho možné stiahnuť z webu spoločnosti Adobe. Ďalšie súbory sú vo formáte *.ODT alebo *.DOCX, ktoré je možné zobraziť a editovať vo väčšine bežne používaných textových editoroch.

Keď navštívite našu webovú stránku, ak nám dáte súhlas, použijeme súbory cookie, ktoré nám umožnia zhromažďovať údaje pre súhrnné štatistiky a zapamätanie si Vašej voľby pre budúce návštevy. Ak si to neželáte, použijeme súbory cookie iba na zapamätanie si Vašej voľby pre budúce návštevy (nevyhnutné súbory cookie). Ak nevyberiete žiadnu z týchto dvoch možností, nebudú nasadené žiadne súbor cookie, ale banner sa znova zobrazí pri každom vstupe na našu stránku.