Skip to main content

🐸 😺 🐵 🐶 🦊 🐮 🐷 🐗 🐭 🐨 🐰 🐻 🐔 🐴 🦓 🐲 🦉 🐠 🐟 🦔 🦌 🐪 🐢 🦆

Žiadosť o prijatie do materskej školy

Ďakujeme za Váš záujem o našu materskú školu. Po vyplnení elektronickej prihlášky, prihlášku prosím vytlačte (ak sa Vám vytlačiť nedá, informujte nás prosím prostredníctvom emailu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. a situáciu budeme riešiť individuálne).

Vytlačenú prihlášku musia podpísať obaja zákonní zástupcovia dieťaťa. Následne s vytlačenou a podpísanou prihláškou navštívte pediatra Vášho dieťaťa, ktorý prihlášku taktiež potvrdí (súčasťou potvrdenia musí byť aj údaj o očkovaní). Takto vytlačenú, pediatrom potvrdenú a podpísanú prihlášku prosím prineste spolu s vyplneným dotazníkom, ktorý si môžete stiahnuť na stránke školy → odkaz na stiahnutie, do materskej školy a to v pracovných dňoch v termíne

od 09.05.2024 do 15.05.2024

v čase od 0800 do 1530

Rozhodnutie o prijatí / neprijatí do materskej školy musíme vydať do 30.06.2024.



Vyhlásenie sa predkladá pred prvým vstupom dieťaťa do materskej školy a v prípade neprítomnosti dieťaťa v materskej škole, ktoré trvá viac ako 5 dní. Toto vyhlásenie nesmie byť staršie ako 1 deň (§24 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z.)


Dotazník pre rodičov pred nástupom dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.


V prípade, ak dieťa nespĺňa podmienky pre prijatie do 1. ročníka základnej školy, rodič môže požiadať o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. Predkladá súhlasné stanovisko poradenského zariadenia, všeobecného lekára pre deti a informovaný súhlas.


Keď navštívite našu webovú stránku, ak nám dáte súhlas, použijeme súbory cookie, ktoré nám umožnia zhromažďovať údaje pre súhrnné štatistiky a zapamätanie si Vašej voľby pre budúce návštevy. Ak si to neželáte, použijeme súbory cookie iba na zapamätanie si Vašej voľby pre budúce návštevy (nevyhnutné súbory cookie). Ak nevyberiete žiadnu z týchto dvoch možností, nebudú nasadené žiadne súbor cookie, ale banner sa znova zobrazí pri každom vstupe na našu stránku.