🐸 😺 🐵 🐶 🦊 🐮 🐷 🐗 🐭 🐨 🐰 🐻 🐔 🐴 🦓 🐲 🦉 🐠 🐟 🦔 🦌 🐪 🐢 🦆

Tlačivá MŠ

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré vydávava detský lekár (druhá strana žiadosti o prijatie), musí obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní (§24 ods. 7 zákona č. 355/2007 Z. z.)


Vyhlásenie sa predkladá pred prvým vstupom dieťaťa do materskej školy a v prípade neprítomnosti dieťaťa v materskej škole, ktoré trvá viac ako 5 dní. Toto vyhlásenie nesmie byť staršie ako 1 deň (§24 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z.)


Dotazník pre rodičov pred nástupom dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.


V prípade, ak dieťa nespĺňa podmienky pre prijatie do 1. ročníka základnej školy, rodič môže požiadať o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. Predkladá súhlasné stanovisko poradenského zariadenia, všeobecného lekára pre deti a informovaný súhlas.


© 2022

Keď navštívite našu webovú stránku, ak nám dáte súhlas, použijeme súbory cookie, ktoré nám umožnia zhromažďovať údaje pre súhrnné štatistiky a zapamätanie si Vašej voľby pre budúce návštevy. Ak si to neželáte, použijeme súbory cookie iba na zapamätanie si Vašej voľby pre budúce návštevy (nevyhnutné súbory cookie). Ak nevyberiete žiadnu z týchto dvoch možností, nebudú nasadené žiadne súbor cookie, ale banner sa znova zobrazí pri každom vstupe na našu stránku.