Skip to main content

🐸 😺 🐵 🐶 🦊 🐮 🐷 🐗 🐭 🐨 🐰 🐻 🐔 🐴 🦓 🐲 🦉 🐠 🐟 🦔 🦌 🐪 🐢 🦆

Fotky 2019 / 2020

Začiatok šk. roka

Vitaj medzi nami

Turistická vychádzka

Veselá gitara 🎸

Rozprávkový vláčik

Jesenný košík 🍂

Návšteva starkej 👵

Pod hríbom 🍄

Jesenné aktivity

Šarkaniáda 🪁

Ľudské telo

Prevencia obezity

Vrchnáčiky

Mikuláš v MŠ 🎅

Tvorivá dielňa

Divadlo Hoki Poki

Príprava na Vianoce

Vianočná pošta 🎄

Veselá gitara 🎸

Zvieratká v zime 🦌

Sánkovačka 🛷

Staráme sa o zvieratká

Karneval

Lyžiarsky výcvik

Malí remeselníci

Knižnica

Divadlo Tik-Tak

Keď navštívite našu webovú stránku, ak nám dáte súhlas, použijeme súbory cookie, ktoré nám umožnia zhromažďovať údaje pre súhrnné štatistiky a zapamätanie si Vašej voľby pre budúce návštevy. Ak si to neželáte, použijeme súbory cookie iba na zapamätanie si Vašej voľby pre budúce návštevy (nevyhnutné súbory cookie). Ak nevyberiete žiadnu z týchto dvoch možností, nebudú nasadené žiadne súbor cookie, ale banner sa znova zobrazí pri každom vstupe na našu stránku.