Skip to main content

Oznamovanie protispoloč. činnosti


Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti“) upravuje podmienky poskytovania ochrany v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti, upravuje práva a povinnosti osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti a zriadenie, postavenie a pôsobnosť Úradu pre ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti.
 
Účelom vnútorného predpisu o postupe pri oznamovaní protispoločenskej činnosti je podrobnejšia úprava postupu pri oznamovaní protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa, ktorým je Základná škola s materskou školou, Lúčky 521. Zodpovednou osobou v Základnej škole s materskou školou, Lúčky 521 v zmysle § 10 ods. 1 zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti je Mgr. Iveta Matulová. Oznamovateľom je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie zodpovednej osobe.
 
Pod oznámením sa rozumie uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti. Kvalifikovaným oznámením je oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej páchateľa.
 
Oznámenie je možné podať na adresu:
 
Základná škola s materskou školou, Lúčky 521, 034 82 Lúčky a to nasledujúcimi spôsobmi:
  1. osobne, v uzavretej obálke s označením „Ekonómka“ počas úradných hodín v priestoroch zborovne školy
  2. poštou na adresu: Základná škola s materskou školou, Lúčky 521, 034 82 Lúčky v uzavretej obálke s označením „Ekonómka“
  3. emailom, na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. s nepretržitým prístupom.
Keď navštívite našu webovú stránku, ak nám dáte súhlas, použijeme súbory cookie, ktoré nám umožnia zhromažďovať údaje pre súhrnné štatistiky a zapamätanie si Vašej voľby pre budúce návštevy. Ak si to neželáte, použijeme súbory cookie iba na zapamätanie si Vašej voľby pre budúce návštevy (nevyhnutné súbory cookie). Ak nevyberiete žiadnu z týchto dvoch možností, nebudú nasadené žiadne súbor cookie, ale banner sa znova zobrazí pri každom vstupe na našu stránku.