Skip to main content

ZŠ 2022 / 2023 👩🏻‍🏫


 • S 2. atestáciou

  PaedDr. Tomáš Brček
  Mgr. Ivona Baďová
  PaedDr. Martina Gejdošová
  Mgr. Ľubica Homolová
  PaedDr. Eva Brčeková

 • S 1. atestáciou

  Mgr. Marianna Bučová
  PaedDr. Andrea Buliaková
  Mgr. Mária Šimeková

 • Samostatní

  Mgr. Zuzana Krakovská
  Mgr. Ivana Holbusová
  Mgr. Erika Kormančíková
  Bc. Patrícia Senková
  Mgr. Monika Fulová
  Mgr. Katarína Močáryová
  Mgr. Martin Matis

 • Začínajúci

  Mgr. Dominika Gašparová

 • Triedni učitelia

  1. trieda - Mgr. Ľubica Homolová
  2. trieda - Mgr. Zuzana Krakovská

  3. trieda - Mgr. Erika Kormančíková
  4. trieda - PaedDr. Eva Brčeková

  5. trieda -
  PaedDr. Andrea Buliaková
  6. trieda - PaedDr. Martina Gejdošová
  7. trieda - Mgr. Marianna Bučová
  8. trieda - Mgr. Mária Šimeková
  9. trieda - Mgr. Ivona Baďová

 • Vychovávateľky

  Mgr. Monika Fulová
  Mgr. Katarína Močáryová

 • Výchovný poradca

  Mgr. Ivona Baďová

MŠ 2022 / 2023 👩🏻‍🏫


 • Začínajúci

  Anna Fullová
  Mária Šukolová

 • Samostatní

  Bc. Miriam Kurišová
  Patrícia Hrbčeková
  Martina Glodžáková

 • S 1. atestáciou

  Mgr. Zuzana Pechová

 • S 2. atestáciou

Keď navštívite našu webovú stránku, ak nám dáte súhlas, použijeme súbory cookie, ktoré nám umožnia zhromažďovať údaje pre súhrnné štatistiky a zapamätanie si Vašej voľby pre budúce návštevy. Ak si to neželáte, použijeme súbory cookie iba na zapamätanie si Vašej voľby pre budúce návštevy (nevyhnutné súbory cookie). Ak nevyberiete žiadnu z týchto dvoch možností, nebudú nasadené žiadne súbor cookie, ale banner sa znova zobrazí pri každom vstupe na našu stránku.