Skip to main content

História školy


Osemročná Základná škola v Lúčkach bola otvorená 1. septembra 1957 a riadieľom sa stal Florián Remenár a po ňom Ignác Balko. V osemročnej ZŠ bolo 11 tried a  350 žiakov. V škole pôsobilo 13 učiteľov  Chodili sem aj žiaci z Kalamien.

V školskom roku 1959/60 sa stáva riaditeľom školy Jozef Húšťa, ktorý pôsobil vo funkcii až do roku 1989. V šesdesiatych rokoch mala škola najväčší počet tried, až 17 so 470 žiakmi. Učiteľský zbor mal 21 učiteľov. V roku 1967 bola ukončená prístavba, ale aj napriek tomu sa učilo na zmeny. V roku 1960 sa mení školský systém a škola sa mení na deväťročnú. V roku 1975 sú žiaci z Kalamien presunutí do Lipt. Teplej, dochádza k poklesu žiakov, čím sa končí aj vyučovanie na zmeny. Škola mala v tomto čase okolo 200 žiakov.

V roku 1976 sa opäť prechádza na osemročnú dochádzku. V tomto čase má škola dielňu, 8 tried, pioniersku klubovňu, jedáleň s kuchyňou, družinu, školský pozemok a ihrisko. Vo ôsmich ročníkoch je 220 žiakov a učiteľský zbor tvorí 11 učiteľov a dvaja vychovávatelia. Riaditeľom bol Jozef Hnúšťa a zástupcom Ignác Balko. Učiteľský zbor tvorili: Ema Voreková, Marta Murínová, Judita Dobríková, Anna Turčanová, Elena Buzáková, Anna Ševcová, Eva Piovarčiová, Viera Mrvová, Jozef Duda, Emília Balková, Emanuel Zachar, Cyril Buzák. Tento kolektív bol pomerne stabilný až do deväťdesiatych rokov, keď väčšina učiteľov odišla do dôchodku.

Od 1.2.1990 nastupuje do funkcie riaditeľa školy Eva Piovarčiová a jej zástupcom sa stala Viera Mrvová, ktoré školu viedli až do odchodu do dôchodku v roku 2001. V školskom roku 1996/1997 sa opäť obnovuje deväťročná škola, ale v našej škole je prvá deviata trieda otvorená až v školskom roku 1999/2000.

V školskom roku 2001/2002 sa novou riaditeľkou školy stáva Zita Gallová a jej zástupcom Alojz Popovič. V školskom roku 2002/2003 sa vedenie opäť mení, riaditeľom sa stáva Alojz Popovič a zástupkyňou Jarmila Dorníková.

Už v školskom roku 2004/2005 dochádza k zmene vo vedení školy a do funkcie riaditeľa bol dosadený Slavomír Teličák a jeho zástupkyňou zostáva Jarmila Dorníková.

V tom čase sa učiteľský zbor skladal z týchto učiteľov: Anežka Neupaerová, Ľubica Homolová, Judita Dobríková, Zuzana Krakovská, Gabriela Kubaljaková, Marianna Bučová, Alojz Popovič, Viera Mrvová, Peter Tvrdoň a Kristína Brnčalová.

V školskom roku 2005/2006 dochádza k zmene vo vedení školy a do funkcie riaditeľa bola zvolená radou školy Jarmila Dorníková. Do funkcie zástupkyne bola pani riaditeľkou menovaná Gabriela Kubaliaková.

Keď navštívite našu webovú stránku, ak nám dáte súhlas, použijeme súbory cookie, ktoré nám umožnia zhromažďovať údaje pre súhrnné štatistiky a zapamätanie si Vašej voľby pre budúce návštevy. Ak si to neželáte, použijeme súbory cookie iba na zapamätanie si Vašej voľby pre budúce návštevy (nevyhnutné súbory cookie). Ak nevyberiete žiadnu z týchto dvoch možností, nebudú nasadené žiadne súbor cookie, ale banner sa znova zobrazí pri každom vstupe na našu stránku.