Skip to main content

ObrazokArchivClankovOK

Hviezdoslavov Kubín

Po dlhých troch rokoch sme si mohli opäť vypočuť nádejné recitátorské talenty našej školy, ktoré sa predstavili v školskom kole recitačnej súžaťe Hviezdoslavov Kubín. Deti podali skvelé výkony pri recitovaní poézie a prózy. Objavili sme niekoľko budúcich talentov, ktoré budeme podporovať a naďalej s nimi pracovať. Ako to už v každej súťaži býva, víťazom nemôže byť každý. Porota zložená z pani učiteliek rozhodla, že našu školu budú 29. marca na okresnom kole v Ružomberku  reprezentovať:

  • 1. kategória - próza: Angie Rachel Fliegová
  • 2. kategória - próza: Andrea Drusková
  • 2. kategória - poézia: Monika Berníková

V 1. kategórii - poézia nebolo udelené 1. miesto. Na 2. mieste umiestnila Emma Ševcová. Porota udelila dve 3. miesta Edkovi Hajasovi a Ninke Huntošovej. V 2. kategórii - poézia obsadila 2. miesto Dianka Hošalová a na 3. mieste bol Damián Štepo. V 2. kategórii - próza gratulujeme k 3. miestu Damiánovi Baďovi. V 3. kategórii - poézia sa porota opäť rozhodla neudeliť 1. miesto. Na 2. mieste skončila Katarína Kováčiková a na 3. mieste Oskar Bučo. 

Ďakujeme všetkým súťažiacim za vynaložené úsilie pri príprave na súťaž a o rok sa opäť tešíme na krásny umelecký zážitok.  📷

Keď navštívite našu webovú stránku, ak nám dáte súhlas, použijeme súbory cookie, ktoré nám umožnia zhromažďovať údaje pre súhrnné štatistiky a zapamätanie si Vašej voľby pre budúce návštevy. Ak si to neželáte, použijeme súbory cookie iba na zapamätanie si Vašej voľby pre budúce návštevy (nevyhnutné súbory cookie). Ak nevyberiete žiadnu z týchto dvoch možností, nebudú nasadené žiadne súbor cookie, ale banner sa znova zobrazí pri každom vstupe na našu stránku.