Skip to main content

ObrazokArchivClankovOK

Raňajkuj v škole 🍎

Raňajkuj v škole, raňajkuj zdravo - Február sme na našej škole začali netradične. Každé ráno sa počas jedného týždňa naraňajkovali pani učiteľky /aj pán učiteľ/ spolu so žiakmi. Ale nebolo to len tak hocijaké raňajkovanie. Aby sme vedeli, čo majú zdravé raňajky obsahovať, šiestaci si pripravili na hodinách informatiky pre všetky triedy prednášky o dôležitosti raňajok, o tom čo sa deje s našim telom ak neraňajkujeme a aké zloženie by mali raňajky mať, aby naštartovali naše telo na tie najlepšie výkony. 📷
Aby boli raňajky nie len zdravé, ale aj oku lahodiace, každý deň sme si nosili ovocie alebo zeleninu v danej farbe a aspoň na týždeň sme sa vzdali sladkého pečiva, keksíkov a „džúsikov“. Čas, ktorý sme raňajkám v škole venovali nebol iba o jedle, ale aj o príjemných chvíľach, ktoré sme spolu so žiakmi strávili. Rána sme začínali rozhovormi o ich zážitkoch a tom, čo nás celý deň čaká. Cieľom tejto aktivity bolo ukázať žiakom, že môžu prísť do školy skôr ako so zvonením, pokojne sa naraňajkovať v kruhu svojich kamarátov a plní energie sa vrhnúť do víru každodenných povinností.
Keď navštívite našu webovú stránku, ak nám dáte súhlas, použijeme súbory cookie, ktoré nám umožnia zhromažďovať údaje pre súhrnné štatistiky a zapamätanie si Vašej voľby pre budúce návštevy. Ak si to neželáte, použijeme súbory cookie iba na zapamätanie si Vašej voľby pre budúce návštevy (nevyhnutné súbory cookie). Ak nevyberiete žiadnu z týchto dvoch možností, nebudú nasadené žiadne súbor cookie, ale banner sa znova zobrazí pri každom vstupe na našu stránku.