Prosíme rodičov, ktorých deti navštevujú ŠKD (družinu) a ešte nezaplatili poplatok za mesiac september, aby tak urobili do 22. septembra 2017. Ďakujeme.

Slávnostné otvorenie šk. r. 2017 / 2018

Začal sa nový školský rok, v ktorom Vám chceme zaželať, aby ste boli spokojní, šťastní, aby sa Vám darilo všetko, načo siahnete 😜. Zároveň v našej škole vítame našich nových prváčikov, ktorí sa na školu už veľmi tešili. Okrem kvietka od deviatakov, dostali aj malý darček, ktorý im spríjemnil tento ich veľký deň. Aj im celý pedagogický zbor želá úspešných 9 rokov na našej škole.

IMG 1815 IMG 1819 IMG 1819

Fotografie nájdete aj v našej fotogalérii..

Opäť úspech v Kompare - jún 2016 / 2017

Ani naši štvrtáci v KOMPARE nezaostali za ôsmakmi a ukázali, že na 1. stupni zvládli vzdelávanie perfektne. Svedčí o tom aj certifikát, ktorý sme dostali. Výsledkami  našich žiakov v slovenskom jazyku a literatúre, v prírodovede a vo vlastivede sa naša škola zaradila medzi 25% najúspešnejších škôl Slovenska. V rámci regiónu sme opäť najlepší.

Komparo v číslach:

Predmet Celoslovenský priemer Priemer našej školy
MAT 61,1 % 66,2 %
SJL 54,5 % 66,2 %
PDA 55,1 % 86,7 %
VLA 64,6 % 85,0 %
VŠP 61,0 % 64,2 %

 BLAHOŽELÁME a štvrtákom prajeme, aby sa im takto skvele darilo aj na 2. stupni. Poďakovanie patrí pani učiteľkám Mgr. Marinne Bučovej, Mgr. Ľubici Homolovej, PaedDr. Martine Gejdošovej, ktoré triedu pri príprave viedli, ako aj ostatným učiteľom, ktorí žiakom odovzdávali potrebné vedomosti, zručnosti a návyky.

Okrem povinných vecí sa naučili mnoho praktických vecí do života, čo v budúcnosti určite dokážu využiť a zúročiť. Veríme, že po týchto skúsenostiach sú dostatočne pripravení na prechod na II. stupeň. Za všetkým ich úsilím stála tvrdá a usilovná práca, po ktorej prichádzajú vytúžené prázdniny a zaslúžený oddych 😃 Želáme krásne leto.

Priateľský šachový turnaj

SachovyTurnajKráľovská hra – ŠACH je hrou, v ktorej o výsledku rozhodujú taktické a strategické schopnosti hráčov, ich pozornosť a sústredenie. Má v sebe prvky umenia, vedy a športu. Cieľom hry je dať súperovi mat.

15. júna sa aj na našej škole dával mat. Naši žiaci sa stretli v tradičnom priateľskom šachovom turnaji so žiakmi ZŠ s MŠ Liptovská Teplá. Súťažiaci naplno zapájali svoje logické myslenie, prevetrali svoju pamäť a takto to dopadlo:

ZŠ s MŠ Liptovská Teplá:

 1. miesto - Eliška Slušňáková
 2. miesto - Samuel Likavec
 3. miesto - Timotej Hos
 

ZŠ s MŠ Lúčky:

 1. miesto - Martina Buzáková
 2. miesto - Šimon Milan
 3. miesto - Oliver Bučo

 Víťazom srdečne blahoželáme a ďakujem aj ostatným súťažiacim za skvelé výkony. Fotografie nájdete v našej fotogalérii..

Výsledky Testovania 9 v okrese RK

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 9-2017 sa uskutočnilo 5. apríla 2017 na 1 437 ZŠ. V konkurencii 17 škôl Ružomberského okresu naša škola opäť nesklamala a podarilo sa nám získať veľmi pekné umiestnenie:

 • v slovenskom jazyku a literatúre sme sa umiestnili na 3. mieste so ziskom 68%, čo je o 6,8% viac, ako je celonárodný priemer
 • v matematike sme sa taktiež umiestnili na 3. mieste so ziskom 69,3%, čo je o 12,9% viac, ako je celonárodný priemer

Týmto sa chcem poďakovať naším deviatakom za vynaloženú snahu a dosiahnuté výsledky. Vďaka patrí aj učiteľkám SJL a MAT, ktoré ich pripravovali od piateho ročníka. Verím, že nadobudnuté poznatky deviataci zúžitkujú pri ďalšom štúdiu na strednej škole.

Gratulujeme našim žiakom 🏅

NaseUspechy2Posledný aprílový a prvý májový týždeň boli pre žiakov našej školy mimoriadne úspešné. Každú súťaž, do ktorej sme sa zapojili sa nám podarilo aj vyhrať 😊. Naši žiaci si teda odnášajú prvenstvá z okresných kôl Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany, Na bicykli bezpečne, Súťaže družstiev mladých zdravotníkov, Slávik Slovenska a z krajského kola Chemickej olympiády. Žiakom srdečne gratulujeme k výbornému umiestneniu a želáme im veľa ďalších úspechov pri reprezentácii našej školy.

Slávik Slovenska - okresné kolo

 • Michaela Hrbčeková  - 1. miesto - 3. ročník
 • Sofia Salvová  - 2. miesto - 6. ročník

Na bicykli bezpečne - okresné kolo

 • Jandurová, Mesiarová, Pecho, Zachar - 1. miesto - 5. a 6. ročník

Chemická olympiáda - krajské kolo

 • Maroš Matula - 1. miesto - 9. ročník

Civilná ochrana - okresné kolo

 • Čellárová, Mrvová, Pecho, Zachar - 1. miesto - 8. a 9. ročník
 • Hrbčeková, Krakovská, Senko, Varga - 2. miesto - 6., 7. a 8. ročník

Carrol's wonderland - okresné kolo

 • Lucia Senková - 1. miesto - 4. ročník
 • Terézia Močáryová - 1. miesto - 2. ročník

Biblická olympiáda - okresné kolo

 • Maroš Matula - 5. miesto - 9. ročník
 • Paula Krakovská - 5. miesto - 7. ročník
 • Elena Jandurová - 5. miesto - 9. ročník

Šaliansky Maťko - okresné kolo v prednese povesti

 • Sofia Salvová - 2. miesto v 3. kategórii
 • Oliver Bučo - 3. miesto v 2. kategórii
 • Miška Hrbčeková - 2. miesto v 1. kategórii