ObrazokArchivClankovOK

Tlačivá MŠ

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré vydávava detský lekár (druhá strana žiadosti o prijatie), musí obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní (§24 ods. 7 zákona č. 355/2007 Z. z.)

Vyhlásenie sa predkladá pred prvým vstupom dieťaťa do materskej školy a v prípade neprítomnosti dieťaťa v materskej škole, ktoré trvá viac ako 5 dní. Toto vyhlásenie nesmie byť staršie ako 1 deň (§24 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z.)

Dotazník pre rodičov pred nástupom dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.

V prípade, ak dieťa nespĺňa podmienky pre prijatie do 1. ročníka základnej školy, rodič môže požiadať o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. Predkladá súhlasné stanovisko poradenského zariadenia, všeobecného lekára pre deti a informovaný súhlas.

 
 
Powered by Phoca Download

© 2021

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.