ObrazokArchivClankovOK

Sadovo - Komplet 🌳

Žiaci našej školy sa zapojili do projektu SadOVO, ktorý organizuje Centrum enviromentálnej a etickej výchovy  ŽIVICA.  Na jar sa zúčastnili dvojdňového školenia v Bielych Karpatoch, jeden deň v Hostetíne na Morave, kde poznávali odrody ovocných stromov, navštívili muštáreň.  Na druhý deň absolvovali exkurziu v Bošáci, kde si prezreli mladú škôlku plnú rôznych ovocných stromčekov, navštívili aj starý ovocný sad, ktorý sa udržiava už dlhé roky prirodzenou ekologickou cestou.

V októbri tento projekt pokračoval mapovaním starých ovocných odrôd v našej obci. Koordinátor spolu s ďalšími žiakmi vyhľadali staré jablone a hrušky na rôznych miestach Lúčok. Stromom pomerali ich výšku a obvod kmeňa, zaznamenali číslo domu a meno majiteľov záhrady. Ako vzorku si odniesli pár kusov ovocia, aby mohli určiť danú odrodu jablone a hrušky. Výsledkom mapovania bola výstava ovocia a fotografií na dolnej chodbe.

Na trojdňovom školení vo vzdelávacom ekocentre Zaježová pri Zvolene, sa naši žiaci dozvedeli veľa zaujímavostí ohľadom pestovania ovocných stromov.

  • Degustovali ovocné mušty.
  • Zúčastnili sa exkurziu po krajine plnej ovocných stromov.
  • Pozorovali prácu včelára, dozvedeli sa o význame chovu včiel v ovocných sadoch.
  • Zahrali sa na pomológov, ktorí podľa špeciálnej príručky určovali odrody ovocia.
  • Posledný deň si pozreli výsadbu stromu - jablone, aj s odborným výkladom ako sa o stromček starať, aby sa dočkali prvej úrody a mohli ochutnať prvé jablko či hrušku.

Po nadobudnutí potrebných odborných informácií sme na škole pripravili pre žiakov prvého a druhého stupňa PLODOBRANIE v podobe súťažno-vzdelávacích aktivít. Výsledkom celého projektu Sadovo bolo vysadenie 9 ovocných stromov v areáli našej školy, ktoré sa uskutočnilo 12. novembra dopoludnia spoločne s organizátormi projektu. A čo dodať na záver? Veľmi sa tešíme  na prvú úrodu v areáli našej školy, lebo čo môže byť pre človeka lepšie ako odtrhnúť si vlastné bio ovocie v blízkosti svojho domova a bez postrekov.

Fotogaléria: Sadenie ovocných stromov 📷, Exkurzia - Október 2019 📷, Exkurzia - Jún 2019 + Plánovanie výsadby 📷

© 2018

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.