ObrazokArchivClankovOK

Múzeum

V stredu 13.10.2021 do Liptovského múzea v Ružomberku pricestovali deti z MŠ Lúčky so svojimi vyučujúcimi, aby sa tiež zúčastnili vzdelávacieho programu Múzeum očami detí, ktorý bol súčasťou ponuky výchovno-vzdelávacích programov a tvorivých dielní pod spoločným názvom JESEŇ V MÚZEU.

Prostredníctvom otázok a riadeného rozhovoru si deti precvičovali komunikáciu a overili, či doplnili si predchádzajúce znalosti a zároveň sa dozvedeli niečo nové o múzeu, čo to je, na čo slúži, čo sa tu robí, kto a ako tu pracuje,... Sprievodcami po expozícii im boli dve malé postavičky znázorňujúce bratov Kürtiovcov, zakladateľov múzea. Príbeh z ich života bol prostriedkom priblíženia cesty niektorých predmetov do múzea. Počas prehliadky dvoch prírodovedných expozícií si deti precvičovali svoju pamäť a vedomosti, vyskúšali si pohotovosť a sústredenosť. Svoju zručnosť prejavili pri zhotovení papierovej rastlinky - sedmokrásky. Ako vedia pracovať v kolektíve dokazovali počas rôznych hier, pri riešení úloh či priraďovaní obrázkov a pexesa. Po návšteve expozície praveku, kde si deti všímali kamenné a kostené pracovné nástroje, repliky oblečenia a šperkov, ktoré sa páčili najmä dievčatkám, si niektoré z nich diadém aj vyprobovali. Chlapci si zas vyskúšali ťažkú prácu pri mletí obilia na žarnove, iní sa zahrali pri skladaní kociek. Poslednou hrou bola hra na bádateľov a výskumníkov pri hľadaní a čistení starých črepov a fosílií... Deti aj pani učiteľky boli s návštevou múzea spokojní a sľúbili, že sa do múzea opäť niekedy vrátia. 📷

© 2021

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.